Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

ANVÄNDNING AV KAKOR

 

Webbutiken använder kakor. En kaka är en liten textfil som sparas automatiskt av webbläsaren på användarens enheter. Kakor används för att samla in information om hur kunden använder Webbutiken för att ge kunden en bättre användarupplevelse.

 

I Webbutiken används följande kakor:

 

 

Konsumenten kan ta bort och / eller blockera kakor som lagras på enheter genom att ändra motsvarande inställningar i sin webbläsare. Om kakor inte används kan det hända att Webbutiken inte fungerar som önskat och / eller att vissa funktioner inte är tillgängliga för konsumenten.

 

Förutom analyskakor använder Webbutiken pixlar (pixel taggar, webb-beacons) för att övervaka användningen av handlarens webbplats. Genom detta behandlas inte personligt identifierbar information.

 

 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Behandlare av personuppgifter för Webbutik pood.360.ee är Frank Events OÜ (organisationsnummer 11431192 ), adress Liivalao 22, Tallinn, e-post info@360.ee.

 

 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

 

 

 

 

DE ÄNDAMÅL FÖR VILKA PERSONUPPGIFTERNA BEHANDLAS

 

Personuppgifter används för att hantera kundorder och leverera varor.

 

Köphistorikuppgifter (köpdatum, varor, kvantitet, kunduppgifter) används för att sammanställa en översikt över köpta varor och tjänster och för att analysera kundernas preferenser.

 

Kontouppgifter används för att returnera betalningar till kunden.

 

Personuppgifter, såsom e-post, telefonnummer och namn, behandlas för att tillhandahålla varor och tjänster (kundsupport).

 

IP-adressen eller andra nätverksidentifierare för Webbutikens användare behandlas för att tillhandahålla Webbutiken som en informationssamhällets tjänst och för att sammanställa användningsstatistik.

 

 

 

RÄTTSLIG GRUND

 

Personuppgifter behandlas i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts med konsumenten.

 

Behandlingen av personuppgifter utförs för att uppfylla rättsliga åtaganden (t.ex. redovisning och lösning av konsumenttvister).

 

 

 

MOTTAGARNA TILL VILKA PERSONUPPGIFTERNA ÖVERLÄMNAS

 

Personuppgifter överlämnas till Webbutikens kundstöd för att hantera köp och köphistorik och för att lösa kundproblem.

 

Namn, telefonnummer och e-postadress överlämnas till den transporttjänstleverantör som kunden valt. För varor som levereras med kurir kommer kundens adress, förutom kontaktuppgifterna, också att överlämnas.

 

Webbutikens redovisning utförs av tjänsteleverantören. Personuppgifter överlämnas till tjänsteleverantören för att utföra redovisningsförfaranden.

 

Personuppgifter kan överlämnas till tjänsteleverantörer av informationsteknologi om detta är nödvändigt för att säkerställa Webbutikens funktionalitet eller datavärd.

 

 

 

 DATASÄKERHET OCH DATATILLTRÄDE

 

Personuppgifter lagras på ShopRoller.com servrar, beläget i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i ett land som är associerat med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter kan överlämnas till länder vars nivå av dataskydd har bedömts vara adekvat av Europeiska kommissionen och till företag i USA som är anslutna till Privacy Shield-ramen.

 

Webbutikens anställda har tillgång till personuppgifter för att lösa tekniska problem avseende användning av Webbutiken och tillhandahålla kundstödtjänster.

 

Webbutiken genomför lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och avslöjande.

 

Överlämnandet av personuppgifter till Webbutikens auktoriserade personuppgiftsansvariga (t.ex. leverantör av transporttjänster och värdtjänster) sker på grundval av avtal som ingåtts med Webbutiken och de auktoriserade personuppgiftsansvariga. De auktoriserade personuppgiftsansvariga är skyldiga att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter.

 

 

 

TILLGÅNG TILL OCH KORRIGERING AV PERSONUPPGIFTER

 

Personuppgifter finns och korrigeringar görs i Webbutikens användarprofil. Om köpet har gjorts utan ett användarkonto kan personuppgifter nås via kundstöd.

 

 

 

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

 

Den som har lämnat ett samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst välja att återkalla det genom att kontakta kundstöd via e-post.

 

 

 

LAGRING

 

Vid avslutande av Webbutikens kundkonto kommer personuppgifter att raderas, såvida inte sådan information behöver lagras för redovisningssyfte eller för att lösa konsumenttvister.

 

Om köpet i Webbutiken har gjorts utan ett kundkonto kommer köphistoriken lagras i tre år.

 

I händelse av betalningstvister och konsumenttvister lagras personuppgifter tills kravet uppfylls eller preskriptionstiden löper ut.

 

Personuppgifter som krävs för redovisningsändamål lagras i sju år.

 

 

 

RADERING

 

För att radera personuppgifter ska kundstöd kontaktas via e-post. Ansökan om radering kommer att besvaras senast inom en månad och perioden för radering av uppgifter ska anges.

 

 

 

ÖVERFÖRING

 

Ansökan om överföring av personuppgifter som skickas via e-post kommer att besvaras senast inom en månad. Kundstöd fastställer personens identitet och meddelar om de personuppgifter som ska överföras.

 

 

 

DIREKTMAKRNADSFÖRING

 

E-postadressen och telefonnumret kommer att användas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden om konsumenten har lämnat sitt samtycke. Om konsumenten inte vill ta emot direktmarknadsföringsmeddelanden kan han/hon avregistrera genom en länk i sidfoten i e-postmeddelandet eller kontakta kundstöd.

 

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål (profilering) har konsumenten rätt att när som helst invända mot den initiala och vidare behandlingen av sina personuppgifter, inklusive profilering av direktmarknadsföring genom att meddela kundstöd via e-post (denna information ska anges tydligt och separat från all annan information).

 

 

 

TVISTLÖSNING

 

Tvister om behandling av personuppgifter löses genom kundstöd info@360.ee. Tillsynsmyndigheten är Estlands dataskyddsinspektion (info@aki.ee).