Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

Osto-ohje

Ostoehdot

1. YLEISTÄ

1.1.  Verkkokaupan 360FUN (jatkossa nimellä Verkkokauppa) omistaja on Frank Events OÜ (rekisterikoodi 11431192), osoite Liivalao 22, Tallinna, Viro.

1.2.  Nämä käyttöehdot säätelevät Frank Events OÜ:n (Myyjä) ja oston suorittaneen henkilön (Ostajan) välillä ostamisen ja myymisen myötä Verkkokaupassa syntyviä oikeudellisia suhteita.

1.3.  Näiden ehtojen lisäksi Verkkokaupan välityksellä tuotteiden markkinoinnissa aiheutuvia oikeudellisia suhteita säätelevät Viron tasavallan lait.

1.4.  Myyjä voi muuttaa verkkokaupan käyttöehtoja ja tuotteiden ja palvelujen hintoja. Muutoksista ilmoitetaan Verkkokaupan ympäristössä. Ostoon sovelletaan oston suoritushetkellä voimassa olevia ehtoja ja hintoja.

1.5.  Tuotevalikoima, hinnat ja alennukset saattavat erota Myyjän vähittäispaikkojen tuotevalikoimasta, hinnoista ja alennuksista.

 

2. HINTA

2.1.  Tuotetiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tuotteen ohessa ja sisältävät Viron tasavallassa voimassa olevan 20 % arvonlisäveron.

2.2.  Tuotteiden hinnat on merkitty Verkkokaupassa tuotteiden oheen. Hintaan lisätään tuotteen toimitushinta, mikäli tuotteen maksamisen yhteydessä ei ole merkitty toisin. Tuotteen toimitusmaksu riippuu Ostajan osoitteesta ja toimitustavasta. Toimitusmaksu näytetään Ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä.

2.3.  Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia Ostajalta tuote takaisin, mikäli tuotteen hinta on Verkkokaupassa merkitty erehdyksen vuoksi merkittävästi sen markkinahintaa edullisemmaksi.

 

3. TILAUKSEN LAATIMINEN

3.1.  Tuotteiden tilaamiseksi halutut tuotteet tulee lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi pitää täyttää pakollisen tietokentät ja valita tuotteille sopiva toimitustapa.

3.2.  Ostoskorissa tuotteita ja niiden määriä voi muuttaa ja tuotteita voi poistaa aina tuotteiden maksamiseen asti.

3.3.  Tilauksen laadinnan yhteydessä näytössä näkyy lopullinen hinta, jonka voi maksaa linkin avulla verkkopankissa tai muuta maksuratkaisua käyttäen. 

3.4.  Sopimus astuu voimaan, kun maksettavaksi kuuluva summa on saapunut Verkkokaupan pankkitilille. 

3.5.  Myyjä lähettää ilmoituksen tilauksen vahvistamisesta Ostajan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli postilaatikossa ei näy kirjettä, pyydämme tarkastamaan, onko kirje sattunut menemään roskapostien joukkoon.

3.6.  Myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta, mikäli tilattua tuotetta ei ole mahdollista toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai muusta syystä. Myyjä ilmoittaa siitä Ostajalle ensi tilassa ja palauttaa tilatusta tuotteesta maksetun summan kokonaisuudessaan (ml. tuotteen toimituskustannukset) viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. 

 

4. MAKSAMINEN

4.1.  Verkkokaupasta suoritetut ostot Ostaja maksaa 100-prosenttisesti ennakkomaksuna.

4.2.  Tilaukset voi maksaa Viron verkkopankkilinkkien PaySera kautta, Visa- ja Mastercard- ympäristössä tai laskun perustella.

4.3.  Maksaminen tapahtuu verkkokaupan ulkopuolella turvallisessa ympäristössä. Myyjällä ei ole oikeutta päästä Ostajan pankki- tai luottokorttitietoihin.

 

5. PERILLE TOIMITTAMINEN

5.1.  Verkkokauppa toimittaa tuotteet perille Viron alueella.

5.2.  Tuotteet toimitetaan Verkkokaupassa Ostajan valitsemalla tavalla.

5.3.  Tuotteiden lähetyskulut maksaa Ostaja ja tätä koskevat hintatiedot ovat kuvattuina lähetystavan yhteydessä.

5.4.  Myyjä lähettää tilauksia kaikkina työpäivinä, joka tapauksessa viimeistään viiden työpäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta. Poikkeustapauksissa on oikeus toimittaa tuotteet perille viimeistään 45 päivän kuluessa. Näihin luetaan erikoistilaukset.

 

6. VETÄYTYMISOIKEUS, TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN JA VAIHTAMINEN

6.1.  Ostajalla on oikeus vetäytyä ostosta 14 kalenteripäivän kuluessa esittämällä Myyjälle kirjallisessa muodossa oleva ilmoitus vetäytymisestä tuotteen ostamisesta. Ilmoitus on verkkokauppaliiton sivustolla ja se sisältää seuraavat tiedot:

6.2.  Ilmoitus tuotteen ostamisesta vetäytymisestä tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@360.ee tai osoitteeseen Liivalao 22, Tallinn, Viro, viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa tuotteen haltuun saamisesta. Vetäytymisilmoituksen saamisen Myyjä vahvistaa Ostajalle lähetettävällä ilmoituksella.

6.3.  Palautettavan tuotteen tulee sisältää kaikki ostoasiakirjat. Tuotteessa olevien kylttien ja tuotteen kunnon suojaamiseksi asennettujen esineiden (esim. suojakalvot, kosteuden kerääjät, kalvosuojukset yms.), jotka eivät estä tuotteen kokeilemista ja tuotteeseen tutustumista, tulee palautettavassa tuotteessa olla irrottamattomia.

6.4.  14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattua tuotetta ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen sillä tavalla, jolla se on sallittua tuotteen kokeilemiseen tavanomaisessa myymälässä. Mikäli tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, Myyjällä on oikeus laskea palautettavaa summaa tuotteen arvon vähenemisen mukaisesti tai kieltäytyä korvaamasta tuotteen hintaa.

6.5.  Palautusehdot koskevat vakiomittaisia tuotteita. Erikoistilauksia ja erikoistoiveiden mukaan sovellettuja tuotteita ei voi palauttaa.

6.6.   Ostajalla on mahdollisuus vaihtaa tilattu tuote 14 kalenteripäivän kuluessa sen haltuun saamisesta, mikäli tilatun tuotteen koko ei ole sopiva. Epäsopivan kokoisen tuotteen palauttamista koskevat ehdot 6.1-6.5.

6.7.  Jos Myyjälle palautettua tuotetta ei ole mahdollista vaihtaa Ostajan haluaman koon puuttumisen vuoksi, Myyjä ottaa Ostajaan yhteyttä tarjotakseen ratkaisua.

6.8.  Tuotteen ostamisesta vetäytymistä koskevan ilmoituksen esittämispäivästä lukien on Ostaja velvollinen palauttamaan palautettavaksi kuuluvan tuotteen 14 kalenteripäivän kuluessa.

6.9.  Palautetun tuotteen saamiseen saakka Myyjä ei ota itselleen tuotteesta vastuuta. Tuotteen palauttaminen ja/tai vaihtaminen on maksutonta, pl. palautuksen kuljetuskustannukset, jotka Ostajan tulee maksaa. Jos Ostajalle on luovutettu puutteellinen tuote, palauttamiseen liittyvät kustannukset maksaa Myyjä.

6.10. Myyjä palauttaa palautettavan tuotteen saatuaan Ostajalle viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta, kaikki Ostajalta sopimuksen perusteella saamansa maksut, ml. kuljetuskustannuksen. Mikäli Ostaja on selväsanaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta esineen toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, Myyjän ei tarvitse palauttaa Ostajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitustapaan liittyvän kustannuksen.

6.11. Myyjä varaa itselleen oikeuden viivyttää palautusmaksun suorittamista, kunnes on saanut sopimuksen kohteena olevan esineen takaisin. 

6.12. Myyjällä on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia Ostajalta takaisin tuote, jos tuotteen hinta on Verkkokaupassa erehdyksen vuoksi merkitty oleellisesti sen markkinahintaa edullisemmaksi.

 

7. VALITUSOIKEUS

7.1.  Myyjä vastaa Ostajalle myydyn tuotteen sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo esineen luovutushetkellä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tuotteen luovuttamisesta Ostajalle, tästä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana ostajalle luovuttamisesta lähdetään siitä, että puute oli olemassa jo esineen luovutuksen aikaan. Tämän oletuksen kumoaminen on Myyjän velvollisuus. Myyjä ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tuote luovutettiin Ostajalle.

7.2.  Tuotteen vaatimusten vastaisuuden tai tuotteen puutteita havaitessaan Ostaja sitoutuu ilmoittamaan siitä Myyjälle välittömästi, joka tapauksessa viimeistään kahden kuukauden kuluessa vaatimusten vastaisuudesta tiedon saatuaan lähettämällä kyseiset tiedot sähköpostiosoitteeseen info@360.ee tai kirjallisesti osoitteeseen Liivalao 22, Tallinn, Viro.

7.3.  Mikäli tuote ei vastaa vaatimuksia tai siinä on puutteita, Ostajalla on oikeus vaatia tuotteen korjaamista tai vaihtamista vaatimusten mukaiseen tai puutteettomaan tuotteeseen tai palauttaa tuote Myyjän kustannuksella.

7.4.  Ostajalla on oikeus vaatia tuotteen ostohinnan laskemista tai sopimuksen purkamista ja tuotteesta maksettujen summien palauttamista, mikäli:

-    Myyjän ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa tuotetta tai

-    tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen epäonnistuu tai

-    Myyjä ei ole poistanut tuotteen puutetta kohtuullisen ajan kuluessa

7.5.  Vaatimuksia vastaamattoman tuotteen palauttamisen yhteydessä Ostajalle korvataan tuotteesta maksettu summa ja kuljetuskustannukset Ostajan osoittamalle pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa. Myyjällä on oikeus viivyttää maksettujen summien palauttamista, kunnes Ostaja on palauttanut hallussaan olevan tuotteen.

7.6.  Myyjä maksaa ensimmäisten kuuden kuukauden aikana esineen Ostajalle luovuttamisesta lukien esineen korjaamiseen tai esineen vaihtamiseen liittyvät kustannukset. Seuraavien 1,5 vuoden aikana nämä kustannukset Myyjä maksaa vain siinä tapauksessa, että valitus on perusteltu. Myyjä ei korvaa Ostajalle aiheutuneita kustannuksia tuotteen vaatimusten vastaisuuden tai puutteiden osalta eikä vastaa niistä, mikäli:

-    Tuotteen arvo on laskenut/ tuote on vahingoittunut Ostajan syystä;

-    Puutteet ovat aiheutuneet tuotteen käyttötarkoituksen vastaisen käytön, ml. huolto-ohjeiden laiminlyömisen seurauksena;

-    Tuotteen arvo on laskenut tavanomaisessa käytössä aiheutuneen luonnollisen kulumisen vuoksi;

-    Oston todistavan asiakirjan kopiota ei ole.

7.7.  Mikäli Ostajan ja Myyjän kesken on aiheutunut erimielisyyksiä tuotteen puutteista, Ostajalla on oikeus esittää Myyjälle valitus mainiten kirjallisessa tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa esitetyssä valituksessaan nimensä ja yhteystietonsa, valituksen esityspäivämäärän, tuotteessa ilmenevän puutteen ja toivomansa ratkaisun. Myyjä vastaa Ostajan valitukseen kirjallisessa tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 14 kalenteripäivän kuluessa. Mikäli Ostajalla on Verkkokaupan suhteen valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@360.ee.

7.8.  Mikäli Ostaja ja Myyjä eivät saavuta kiistassa sovintoa, Ostajalla on oikeus ottaa kiistan tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun saavuttamiseksi yhteyttä Viron kuluttajansuojaviranomaisen (Eesti Tarbijakaitseamet) yhteydessä toimivaan kuluttajariitalautakuntaan (tarbijavaidluste komisjon). Menettelyehtoihin voi tutustua ja anomuksen esittää tässä (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu Ostajan ja Myyjän välillä solmitusta sopimuksesta aiheutuvien riitojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely on lautakunnassa maksutonta. Kiistojen ratkaisussa Viron kuluttajansuojaviranomainen lähtee Viron tasavallan lainsäädännöstä. Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitoja ratkaisevaan foorumiin. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

7.9.  Mikäli osapuolet eivät hyväksy lautakunnan päätöstä, niillä on oikeus kääntyä Ostajan kotipaikan mukaiseen käräjäoikeuteen.

 

8. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

8.1.  Henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Frank Events OÜ (rekisterikoodi 11431192), osoite Liivalao 22, Tallinn, Viro.

8.2.  Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Viron ja Euroopan unionin lainsäädäntöä.

8.3.  Vastuullinen käsittelijä kerää seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero, osoite, pankkiyhteystiedot. Tietoja käytetään ainoastaan tilauksen käsittelyyn ja tuotteiden lähettämiseen Ostajalle. Myyjä toimittaa henkilötiedot kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle tuotteiden perille toimittamiseksi.

8.4.  Vastuulliselle käsittelijälle toimitetut henkilötiedot ovat suojattuja ja niitä käsitellään luottamuksellisina tietoina. Tietoyhteys asiakkaan ja pankkien välillä on salattu. Tietojen käsittelijällä ei ole pääsyä asiakkaan luottamuksellisiin pankki- ja maksukorttitietoihin. Vastuullinen käsittelijä ei julkista tietoonsa tulleita tietoja sivullisille.

8.5.  Henkilötietojen vastuullinen käsittelijä voi lähettää Ostajalle uutiskirjeitä, ml. tyytyväisyyskyselyitä ja tarjouksia, Ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, mikäli Ostaja on antanut ennakolta sitä koskevan suostumuksensa.

8.6.  Ostajalla on oikeus esittää valitus Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) tai tuomioistuimeen, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu hänen oikeuksiaan. Tietosuojaviranomaisen (Andmekaitseamet, AKI) yhteystiedot löytää AKI:n kotisivulta osoitteesta www.aki.ee.